Fysikaaliset hoidot

Fysikaaliset hoidot, manuaaliset käsittelyt sekä liikehoidot

Hoidoilla pyritään vaikuttamaan nivelten, lihasten ja hermokudoksen toimintaan. Tavoitteena on lievittää oireita sekä kipujen ja särkyjen väheneminen tai poistuminen ja sitä kautta kokonaisvaltainen työ- ja toimintakyvyn kohentuminen.

Hoidot ovat lääkinnällisiä, niihin voit tulla lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä. Fysikaalisiin hoitoihin kuuluvat erilaiset manuaaliset käsittelyt (esim. perinteinen hieronta), lämpö- ja kylmähoidot sekä sähkökipuhoidot, liikehoidot, liikkuvuutta lisäävät hoidot (mobilisaatio) ja akupunktio.

Perinteinen hieronta

Hierontaa käytetään usein esihoitona fysikaalisten hoitojen yhteydessä. Hieronnalla pyritään pehmittämään kireitä lihaksia ja sidekudosalueita, rentouttamaan kehoa ja mieltä. Voit toki tulla perinteiseen hierontaan myös ainoana hoitona.

Lämpö- ja kylmähoidot

Lämpöhoito on hyvä apu, kun lihakset ovat jännittyneet ja kivuliaat.

Ultraääni- eli syvälämpöhoidossa hoidetaan syvempiä kudoksia, kipuja ja tulehduksia ultraäänilaitteen avulla. Syvälämpöhoidossa saadaan aikaan lämpövärähtelyä syvemmissä kudoksissa ja hoito voidaan antaa tarkasti rajatulle alueelle. Syvälämpö auttaa rentouttamaan lihasspasmeja ja tuo helpotusta lihaskireyksiin. Syvälämpöä voidaan käyttää myös akuuttien tulehdusreaktioiden paranemista nopeuttavana hoitona.

Pintalämpöhoidoilla lämmitetään ja rentoutetaan kudosta erillisellä pakkauksella esihoitona liikehoidolle tai muulle mobilisoivalle hoidolle. Pinnallinen lämpökäsittely parantaa kudosvenyvyyttä ja lisää aineenvaihduntaa. Pinnallisen lämpökäsittelyn avulla lihasjännitykset rentoutuvat ja sitä kautta kipu lievittyy.

Kylmähoidoissa kipua ja turvotusta lievitetään kylmäpakkausten tai geelin avulla. Kylmähoitoa käytetään akuuttien sekä pitkittyneiden vammojen hoidossa sekä tulehdustilojen lievittämiseen. Kylmähoidon tarkoituksena on rauhoittaa tulehdusreaktiota. Aineenvaihdunta ja verenkierto vaurioalueella hidastuvat sekä turvotus ja kipu vähenevät.

Sähkökipuhoidot

Sähkökipuhoidolla pyritään vaikuttamaan ääreishermoston hermosolussa kulkevaan kipuaistimukseen jolloin kipu voi lievittyä tai jopa kokonaan poistua. Sähkökipuhoitoa käytettään usein esihoitona, jolloin esim. kipeän nivelen liikehoito onnistuu paremmin. Käytössäni on monipuolinen sähkökipuhoitolaite, jonka valikoimasta löytyvät seuraavat erilaiset sähkövirrat: IF, TNS, DIDY, URS ja Galvaaninen virta. Sähkökipuhoito valitaan asiakkaalle aina yksilöllisesti.

Liikehoidot

Liikehoidot voivat olla joko aktiivisia, asiakkaan itse tekemiä liikkeitä tai fysioterapeutin avustamia, ohjaamia liikkeitä.

Aktiiviset asiakkaan itse toteuttamat yksilölliset ohjatut liikkeet voidaan tehdä joko erilaisia välineitä kevyellä vastuksella (esimerkiksi vetoharjoituslaite tai kuminauha) apuna käyttäen tai ilman välineitä esimerkiksi lattialla mattoharjoitteluna. Liikehoidot voidaan toteuttaa myös allasterapiana.

Liikehoidot voidaan toteuttaa myös fysioterapeutin käsin ohjaamina liikkeinä jolloin asiakas pyrkii lähtemään liikkeeseen mukaan. Avustettuja ja ohjattuja liikehoitoja käytetään esim. neurologisilla potilailla.

Liikehoitoihin kuuluvat myös aktivointi, rentouttaminen, erilaiset tasapainoharjoitukset sekä hengitystoimintojen harjoitus.

Liikkuvuutta lisäävät hoidot (Mobilisoinnit)

Mobilisoivien hoitojen tarkoituksena on lisätä liikkuvuutta. Liikkuvuutta lisääviä tekniikoita ovat traktio joka on venytystä nivelen alueelle. Mobilisaatio jolla tarkoitetaan nivelen lähellä käsin tehtävää liikkeen lisäystä esimerkiksi Matland tekniikan avulla. Hermokudoksen mobilisointi on hermokudoksen liu’uttamista. Erilaisilla hieronnan tekniikoilla voidaan myös pyrkiä lisäämän liikkuvuutta.

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen testaus ja hoito

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on yleisin huimausta aiheuttava sairaus. Hyvälaatuisen asentohuimauksen kokenut ei useinkaan pidä kokemaansa hyvänlaatuisena. Vaikka huimaus ei olekaan henkeä uhkaava se on erittäin epämiellyttävä tunne joka vaikuttaa toimintakykyyn rajoittavasti.

Huimauksen oireena on kiertävä, voimakas, muutamia kymmeniä sekunteja kestävä huimaus, joka liittyy asennon muutoksiin. Hyvälaatuisen asentohuimaukseen syyt ovat moninaiset mm, perintötekijät, ikä, pään alueen vammat, jne.

Hyvänlaatuinen asentohuimaus syntyy, kun korvassa sijaitsevassa tasapainoelimessä oleva kalkkikivisora päätyy väärään paikkaan, kaarikäytäviin. Kaarikäytävissä oleva ”sora” antaa väärän informaation kehon asennosta siitä syntyy huimaus.

Hyvälaatuista asentohuimausta hoidetaan tietyillä liikesarjoilla, manöövereillä. Liikesarjojen tarkoituksena on palauttaa kalkkikivisora oikeaan paikkaan ja poistaa huimaus. Asentohuimauksen pysyvä hoito edellyttää pitkäaikaista suhteellisen säännöllistä omatoimista harjoittelua hoitosuunnitelman mukaan.

Akupunktio

Akupunktio on erittäin vanha kiinalainen hoitomenetelmä, jossa kipua lievitetään ärsyttämällä tiettyjä ihon kohtia neuloilla. Nimi juontaa juurensa latinan sanoista acus (neula) ja puncture (pistää). Akupunktiossa iho lävistetään ohuilla steriileillä neuloilla, neulat valmistetaan nykyisin ruostumattomasta teräksestä, jopa hopeasta tai kullasta. Neulat kiinnitetään tarkoin määrättyihin akupunktiopisteisiin. Pisteitä on kaikkialla keholla, ja käytettävät pisteet valitaan kunkin ongelman mukaan. Neulan laittaminen ihon läpi saattaa tuntua pistona tai pienenä nipistyksenä, kuitenkaan mikään neula ei saisi tunnu hoidon aikana epämiellyttävältä tai kivuliaalta. Neulat voidaan pitää paikallaan koko hoidon ajan tai niitä voidaan stimuloida pyörittäen.

Nykyinen selitys akupunktion vaikutustavasta perustuu ns. kipuhormonien, mm. endorfiinin ja muiden enkefaliinien, vapautumiseen hermostossa. Hormonit estävät kipusignaalien etenemisen aivoihin.

Akupunktio kuuluu fysikaalisiin hoitomenetelmiin. Länsimaisen lääketieteen hyväksymän käsityksen mukaan akupunktio on kivun oireenmukaista hoitoa, joka ei paranna kivun syytä. Akupunktiolla on saavutettu kuitenkin hyviä tuloksia. Esimerkiksi migreeni ja muut lievemmät päänsäryt, niska- ja hartiaseudun erilaiset kiputilat, lihasjännityksestä syntyvät kivut sekä selkäsäryt voidaan hoitaa hyvin tuloksin akupunktiolla. Akupunktiota voidaan käyttää myös nivelkipujen lievittämiseen. Akupunktio koetaan usein myös erittäin rentouttavana hoitona.