Neurologinen kuntoutus

Neurologinen fysioterapia on kuntoutusmuoto, jolla pyritään säilyttämään sekä mahdollisuuksien mukaan parantamaan kuntoutujan liikunta- ja toimintakykyä, selviytymistä päivittäisistä toiminnoista sekä elämän laatua. Erilaiset neurologiset sairaudet (nuoret aikuiset, aikuiset sekä ikäihmiset) ovat neurologisen fysioterapian kohderyhmiä.

  • Onnettomuuksien ja tapaturmien jälkeiset vammat (esim. tetraplegia)
  • Reuma
  • Aivoverenkierohäiriöt (AVH ), sekä erilaiset aivovauriot
  • Parkinsonin tauti
  • Ms
  • Cp
  • Unverrich – Lundborgin tauti, ULD-EPM 1 (entinen PME)
  • MG

Kuntoutuksen kuuluu tiivis yhteistyö mm. lääkäreiden, muiden terapeuttien (toiminta-, puheterapeuttien ja apuvälineteknikoiden) kanssa. Eniten kuitenkin yhteistyötä tehdään kuntoutujan perheen kanssa.

Kuntoutuksen kustantaa yleensä Kela tai vakuutusyhtiö tai joku muu maksajataho, joten kuntoutujalle itselleen ei tule kustannuksia kuntoutuksesta. Kuntoutukseen voi toki tulla myös itsemaksavana tai lääkärin lähetteellä.

Neurologiseen kuntoutukseen kuuluu olennaisena osana liikunta- ja toimintakyvyn kartoitus luotettavaksi havaittuja mittareita apuna käyttäen, jonka perusteella laaditaan yhdessä kuntoutujan ja mahdollisesti omaisten kanssa, yksilöllinen suunnitelma sekä tavoitteet fysioterapialle. Kuntoutuksen sisältö ”elää” koko kuntoutusjakson ajan muuttuen ja kehittyen kuntoutujan tarpeen ja toimintakyvyn mukaan. Apuvälinetarpeen kartoitus on osa neurologista fysioterapiaa.

Fysioterapia voidaan toteuttaa yrityksen tiloissa, kuntoutujan kotona, palvelukodissa tai harrastusympäristössä tai muussa yhteisesti sovitussa paikassa.

Bobath-menetelmä on yksi fysioterapiamenetelmistä jota käytettään neurologisessa kuntoutuksessa. Bobathin perusajatuksena on pysäyttää väärät liikemallit, ohjata sekä opettaa oikeat liikemallit. Bobath terapiassa harjoitetaan niitä valmiuksia, jotka puuttuvat tai ovat virheelliset. Tavoitteena on luonnollinen tapa liikkua ja toimia päivittäisissä toiminnoissa.