Kelan kustantama vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Tämä sivu sisältää koostetusti Kelan kustantaman vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyvät tiedot.

Yrityksellä Fysioterapia Tarja Parviainen on sopimus Kelan kanssa vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisestä vuosille 2023 – 2024. Lisäksi ovat erilliset optiovuodet 2025 sekä 2026.

Tällä sivulla esitelty kuntoutus on Kelan järjestämää sekä rahoittamaa kuntoutusta, joka toteutuu perusterveydenhuollossa yhdessä lääkärin kanssa laaditun kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Kuntoutusmatkoista on mahdollisuus saada matkakorvaus (omavastuuosuus on).

Kelan järjestämään kuntoutukseen ovat oikeutettuja
– alle 65-vuotiaat
– henkilöt, joilla on huomattava suoriutumisen ja osallistumisen rajoitus
– julkinen terveydenhuolto on laatinut kuntoutussuunnitelman tai se on hyväksytty julkisessa terveydenhuollossa.

Kuntoutuksen tavoitteena on mahdollistaa arjen toiminnoista suoriutumista ja mahdollistaa mahdollisimman monipuolinen osallistuminen erilaisiin toimintoihin kotona ja kodin ulkopuolella.

Fysioterapia Tarja Parviainen toteuttaa fysioterapia palveluita yksilöfysioterapiana sekä yksilöallasterapiana. Yrityksellä ei ole ryhmäterapiaryhmiä eikä muita terapiamuotoja.

Yritys on hyväksytty palveluntuottajaksi kuntaryhmään 2 johon kuuluvat seuraavat kunnat. Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi. Sopimukseen hyväksytyt toimitilat sijaitsevat Kajaanissa. Fysioterapia voi toteutua yrityksen toimitiloissa / kuntoutujan kotona / palvelukodissa / muussa arjen ympäristössä. Sopimukseen hyväksytty allas on Liikuntakeskus Kaukaveden monitoimiallas (Jokikatu 5, 87100 Kajaani)

Yrityksen toimitilat sijaitsevat osoitteessa Pohjolankatu 30, 87100 Kajaani. Toimitilat ovat 3. kerroksessa, talossa on hissi johon mahtuu manuaalipyörätuoli. Yrityksen puhelinnumero on 050 5420 840. Soittamisen lisäksi voi lähettää tekstiviestinä yhteydenotto pyynnön. Yrityksen sähköpostiosoite on tarja@fysioterapiatarjaparviainen.fi myös tähän voi lähettää yhteydenottopyynnön. Yhteydenottopyyntöön ei kuitenkaan tule liittää henkilötietoja, vain pyyntö yhteydenotosta ja toivotusta yhteydenotto tavasta.

Fysioterapeuttina toimii yrittäjä Tarja Parviainen. Yrityksessä ei työskentele muita terapeutteja. Pääasiallinen asiakasryhmä on aikuiset kuntoutujat. Tarjan äidinkieli on suomen kieli, joka on terapiakäyntien pääasiallinen asiointi kieli. Tarvittaessa fysioterapia voidaan toteuttaa myös englannin kielellä. Erityisiin kommunikaatiokeinoihin Tarjalla ei ole koulutusta. Tarja on erikoistunut koulutuksen kautta aikuisten neurologisten sairauksien fysioterapiaan (Bobath) ja kipufysioterapiaan. Lisäksi monipuolinen käytännön kokemus on lisännyt tietoa ja osaamista erilaisista sairauksista ja vammoista.

Työkokemus
Tällä hetkellä työskentelen itsenäisenä ammatinharjoittajana monipuolisesti erilaisissa fysioterapeutin työtehtävissä. Oman yrityksen perustin vuonna 2004. Työskentelen yrityksessäni kokoaikaisesti.
Asiakkainani ovat tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja – vammoja saaneet sekä monenlaisia neurologisia sairauksia sairastavia vaikeavammaisia asiakkaita mm. Parkinson, ms, cp, reuma, mg selkäydinvammaisia sekä erilaisia aivovaurion saaneita asiakkaita.

Ennen oman yrityksen perustamista olen työskennellyt kahdessa yksityisessä fysioterapia yrityksessä Kajaanissa. Näistä työkokemusta on kertynyt yhteensä 4 vuotta 11,5 kk. Näissä työpaikoissa työtehtäviini kuului monipuolisesti erilaiset fysioterapeutin tehtävät. Asiakkainani oli tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja – vammoja saaneet sekä erilaisia vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita mm. Parkinson, ms, cp, reuma, selkäydinvammaisia sekä erilaisia aivovaurion saaneita asiakkaita. Lisäksi oli erilaisia liikuntaryhmien ohjausta (fysiokimppajumppa, tuolijumppa, kuntosali).

Olen työskennellyt myös UKK- instituutilla (2,5 kk) tehden ikääntyvien terveys – ja toimintakyky tutkimusten kenttämittauksia.

Olen käynyt monipuolisesti erilaisia lisäkoulutuksia, alla on luetteloitu tärkeimmät.

Täydennys- ja jatkokoulutus (5 pv tai yli kestäneet)
Neurologinen fysioterapia – missä mennään (KESKEN 3/5) 10 op
Neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus 5 op
Kipufysioterapia 15 op
Aivoverenkiertohäiriöpotilaan fysioterapian perusk. Bobath konseptin mukaan 4,5 ov (6.75op )
Lääketieteellisen akupunktion peruskurssi 80 t (6 op)

Lyhytkestoinen täydennys- ja jatkokoulutus (alle 5 pv kestäneet)
Haasteena spastisuus neurologisessa kuntoutuksessa 1 op
Peiliterapia ylä- ja alaraajan motoriikan kuntoutuksessa 0,5 op
Haasteena vaikea kipu 0,5 op
Neurologisen asiakkaan vartalo – yläraaja – käsi 16 t (4pv-1,2 op)
Neurologisen asiakkaan vartalo – alaraaja 16 t (4pv-1,2 op)
Aivovammat, niiden hoito ja kuntoutus neuropsykiatrian näkökulmasta sekä kipupotilaan kohtaaminen ja psykiatriset hoitomuodot 5 t + 3 t yht. 8 t (0,5 op)

Fysioterapiassa hyödynnetään kuntoutujan tarpeen mukaisesti erilaisia terapiavälineitä ja -laitteita.
Käytössä on monenlaisia pienvälineitä, mm. käsipainot, kahvakuula, tasapainolaudat, erilaiset pallot, matot yms. Muista välineistä voidaan mainita harjoitusportaat, vetoharjoituslaite, soutulaite, sisätrampoliini.

Yrityksen jonotilanne vaihtelee vuosittain / kuukausittain jopa viikoittain. Vapaita / vapautuvia paikkoja voi tiedustella Tarjalta. Mikäli neuvottelun jälkeen kuntoutujan kanssa päätetään aloittaa yhteistyö, Kelan kustantama vaativa lääkinnällinen kuntoutus aloitetaan lain ja Kelan palvelukuvauksen mukaisesti.

Tiloissa ei ole ollut eläimiä. Tarvittaessa kuntoutujan kanssa neuvotellaan mahdollisen avustajakoiran tuomisesta tiloihin ja siitä missä tilassa avustajakoira voi olla fysioterapian aikana. Pohdittavaksi tulee, silloin miten mahdollistetaan myös eläinallergisten tuleminen toimitiloihin.

Tulethan vastaanotolle ilman tuoksuja, jolloin voimme huomioida tuoksuille herkistyneet asiakkaat.