Fysioterapia

Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten kokonaisvaltaista toimintakykyä ja liikkumista. Saavuttaa hänelle optimaalinen terveys sekä liikkumis- ja toimintakyky huomioiden hänen voimavaransa ja palvelujärjestelmien tarjoamat mahdollisuudet.

Fysioterapiassa arvioidaan yksilöllisesti asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja -rajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan yksilöllinen fysioterapiasuunnitelma, jonka tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa saavuttaa hänelle optimaalinen terveys sekä liikkumis- ja toimintakyky huomioiden hänen voimavaransa. Asiakasta pyritän aktivoimaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta terveydestään ja toimintakyvystään. Asiakasta kannustetaan harjoittelemaan itsenäisesti, ymmärtämään harjoittelun tarkoitus ja ottamaan omat voimavarat käyttöön, yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Fysioterapian sisältö ”elää” koko kuntoutusjakson ajan muuttuen ja kehittyen asiakkaan tarpeen ja toimintakyvyn mukaan.

Fysioterapian sisältö valitaan aina asiakkaan tarpeiden, tavoitteiden ja yhdessä tehdyn suunnitelman mukaan yksilöllisesti. Fysioterapian sisältö valitaan alla olevista fysioterapia menetelmistä.

 • yksilöllinen fysioterapeuttinen harjoittelu, henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus sekä kotiharjoitteluohjeet
 • fysikaaliset hoidot, manuaaliset käsittelyt sekä liikehoidot
 • syvä- ja pintalämpö
 • kylmähoidot
 • sähkökipuhoidot
 • perinteinen hieronta
 • liikehoidot
 • liikkuvuutta lisäävät hoidot
 • akupunktio
 • fascian käsittelyt
 • kinesioteippaus
 • neurologinen kuntoutus
 • apuvälinepalvelut

Fysioterapiaan kuuluu yhdessä asiakkaan kanssa valita liikkumista tukevat ja helpottavat apuvälineet.

Fysioterapia voidaan toteuttaa vastaanotolla, Kajaanin kaupungin alueella asiakkaiden kotona ja erilaisissa palvelukodeissa sekä kuntoutujan arjen ympäristöissä. Allasterapia toteutetaan Kajaanissa Kaukaveden liikuntakeskuksen monitoimialtaalla.