Yritys & Henkilöesittely

Yrityksen perustamisen ja toiminnan lähtökohtana on laadukas fysioterapia. Tavoitteeni on olla fysioterapeutti, jonka asiakas kokee luotettavaksi, ammattitaitoiseksi sekä asiakkaan kokonaisvaltaisesti huomioon ottavaksi ja jonka luokse on kaikella tavalla ”helppo tulla”. Tavoitteeni on, että asiakas osallistuu oman toimintakykynsä sallimalla tavalla fysioterapiajakson suunnitteluun ja arviointiin.

Asiakkaat

Tuotan yksilöfysioterapiapalveluita, joiden maksajatahoina voivat olla yksityiset henkilöt, Kela, työnantaja, työterveyshuolto ja vakuutusyhtiöt sekä sairauskassat.

Yritykselläni on voimassa oleva sopimus Kelan kanssa Kelan kustantamasta vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Tästä sopimuksesta on sivuillani erillinen info sivu. Yrityksellä on yhteistyösopimus OmaFysio / Fysipartners kumppanin kanssa.

Työkokemus

Olen valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 1996 Savonlinnan Ammatillisesta Instituutista. Valmistumisen jälkeen olin töissä Kajaanissa yksityisissä fysioterapia-alan yrityksissä sekä UKK- Instituutilla tutkimusapulaisena. Työtehtäviini kuuluivat monipuolisesti erilaiset tuki- ja liikuntaelin ongelmien fysioterapia sekä neurologisten sairauksien fysioterapia. UKK-Instituutissa työtehtävät liittyivät fyysisen kunnon ja toimintakyvyn mittauksiin.

Oman yrityksen perustin helmikuussa 2004. Työskentelen yrityksessäni tällä hetkellä yksin. Yrityksen pääkieli on suomen kieli, tarvittaessa fysioterapia voidaan toteuttaa myös englannin kielellä.

Koulutus ja erikoistuminen

Minulla on monipuolinen työkokemus erilaista fysioterapeutin työtehtävistä. Olen käynyt erilaisia lisäkoulutuksia sekä tuki- ja liikuntaelin ongelmiin (esim. neuraalikudoksen mobilisointi, raajanivelmobilisointikurssit, kinesioteippaus, fascian käsittely), että vaikeavammaisten kuntoutukseen (esim. Bobath, neurologisen kuntoutuksen erityiskoulutus) liittyen. Olen käynyt myös kipufysioterapian koulutuskokonaisuuden.

Työkokemuksen kautta olen erikoistunut seuraavien vammojen sekä sairauksien kuntoutukseen.

  • Erilaiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja – vammat
  • Onnettomuuksien ja tapaturmien jälkeiset vammat (esim. tetraplegia)
  • Reuma
  • Aivoverenkiertohäiriöt (AVH) sekä erilaiset aivovauriot
  • Parkinsonin tauti
  • Ms
  • Cp
  • Unverricht – Lundborgin tauti, ULD-EPM1 (entinen PME)
  • MG

Olen käynyt ensiapukoulutuksen sekä altaalla annettavaan kuntoutukseen liittyvän Trimmi-kurssin sekä suorittanut siihen liittyvän pelastussuoritteen. Yritykselläni on laadittuna laatukäsikirja ja palvelukansio, omavalvontasuunnitelma, pelastussuunnitelma sekä turvallisuusselvitys ja tietosuojaseloste sekä tietosuojasuunnitelma.